Επιστροφή στα άρθρα

Γνωστική - Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στην κατάθλιψη

Η Μείζων Κατάθλιψη έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στον ασθενή όσο και στην κοινωνία γενικότερα, λόγω του υψηλού ποσοστού της, της υποτοπιάζουσας φύσης της, της συνοσηρότητάς της με άλλες διαταραχές και των λειτουργικών υπολειμμάτων που αφήνει.

Γνωστική - Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στην κατάθλιψη

Η Μείζων Κατάθλιψη έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στον ασθενή όσο και στην κοινωνία γενικότερα, λόγω του υψηλού ποσοστού της, της υποτοπιάζουσας φύσης της, της συνοσηρότητάς της με άλλες διαταραχές και των λειτουργικών υπολειμμάτων που αφήνει.

Η συνηθισμένη θεραπεία της Μείζων Κατάθλιψης είναι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Όμως και η γνωστική-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική, και στις ήπιες και μέτριες μορφές της Μείζων Κατάθλιψης μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Στις μέτριες και σοβαρές μορφές της νόσου όμως η αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με γνωστική-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, φαίνεται να αποτελεί τον ιδανικό θεραπευτικό σχεδιασμό.

Σχετικό Link


Ψυχιατρικά Νέα
Ιατρείο
Ντούρος Ι. Βασίλειος

: Π.Π. Γερμανού 28 Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 22

: 2310 271131-6977 207442

: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 21:30
(Δέχεται κατόπιν ραντεβού)

: billydou-1@hotmail.com
flxdplayer