Επιστροφή στα άρθρα

Συσχέτιση Bulling παιδικής ηλικίας και παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή

Οι στρεσσογόνες εμπειρίες ενός ατόμου επηρεάζουν το ανοσολογικό και μεταβολικό του σύστημα. Κι όταν αυτές οι στρεσσογόνες εμπειρίες συμβαίνουν στην παιδική ηλικία και δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα, προκύπτουν εμμένουσες ανοσολογικές και φλεγμονώδεις μεταβολές που οδηγούν σε σωματικές και ψυχολογικές παθήσεις στην ενήλικη ζωή.

Συσχέτιση Bulling παιδικής ηλικίας και παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή

Οι στρεσσογόνες εμπειρίες ενός ατόμου επηρεάζουν το ανοσολογικό και μεταβολικό του σύστημα. Κι όταν αυτές οι στρεσσογόνες εμπειρίες συμβαίνουν στην παιδική ηλικία και δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα, προκύπτουν εμμένουσες ανοσολογικές και φλεγμονώδεις μεταβολές που οδηγούν σε σωματικές και ψυχολογικές παθήσεις στην ενήλικη ζωή. Οπότε είναι δυνατή η πρόληψη πολλών νοσημάτων της ενήλικης ζωής, με την κατάλληλη διαχείριση των στρεσσογόνων καταστάσεων της παιδικής ηλικίας.

Το bullying είναι ένας συχνός στρεσσογόνος παράγων της παιδικής ηλικίας. Τα θύματά του εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, ακόμα και ψυχωτικά συμπτώματα. Επίσης επηρεάζονται αρνητικά σε ότι αφορά τις γνωστικές ικανότητες τους και στην κοινωνικο-οικονομική τους εξέλιξη.

Σε έρευνα που έγινε σε βάθος 50 ετών βρέθηκε ότι τα άτομα που βίωσαν bullying στην παιδική τους ηλικία, εμφάνισαν στην ενήλικη ζωή ως τα 45 τους υψηλότερα φλεγμονώδη επίπεδα (δηλαδή συχνές λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα), όπως και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας (ειδικά οι γυναίκες) από ότι τα άτομα που δεν βίωσαν bullying.

Σχετικό Link...


Ψυχιατρικά Νέα
Ιατρείο
Ντούρος Ι. Βασίλειος

: Π.Π. Γερμανού 28 Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 22

: 2310 271131-6977 207442

: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 21:30
(Δέχεται κατόπιν ραντεβού)

: billydou-1@hotmail.com
flxdplayer