Επιστροφή στις υπηρεσίες

Γνωστική - Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία που επικεντρώνεται στην τροποποίηση δυσλειτουργικών συναισθημάτων, συμπεριφορών και σκέψεων.

Γνωστική - Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία που επικεντρώνεται στην τροποποίηση δυσλειτουργικών συναισθημάτων, συμπεριφορών και σκέψεων. Επικεντρώνεται σε άμεσες λύσεις μέσα από την ενθάρρυνση του ασθενή να αναγνωρίσει τις παθολογικές του πεποιθήσεις και να αλλάξει έτσι τις παθολογικές του συμπεριφορές.

Βασίζεται στην άποψη ότι οι σκέψεις και οι αντιλήψεις κάποιου επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Στοχεύει στην αναγνώριση επώδυνων σκέψεων, στην εκτίμηση αν αυτές αντικατοπτρίζουν επαρκώς την πραγματικότητα κι αν όχι στην αλλαγή τους.

Μπορεί να ωφελήσει πολλές παθήσεις όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές ύπνου, διατροφικές διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κι άλλες.


Ψυχιατρικά Νέα
Ιατρείο
Ντούρος Ι. Βασίλειος

: Π.Π. Γερμανού 28 Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 22

: 2310 271131-6977 207442

: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 21:30
(Δέχεται κατόπιν ραντεβού)

: billydou-1@hotmail.com
flxdplayer