Επιστροφή στις υπηρεσίες

Φαρμακοθεραπεία

Η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία αποτελεί θεραπεία εκλογής για πολλές μείζονες ψυχιατρικές παθήσεις όπως η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις, η διπολική διαταραχή, οι αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.α.

Φαρμακοθεραπεία

Η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία αποτελεί θεραπεία εκλογής για πολλές μείζονες ψυχιατρικές παθήσεις όπως η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις, η διπολική διαταραχή, οι αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.α., κι επικουρική σε ζητήματα που αφορούν την προσωπικότητα κάποιου, σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία φυσικά, προκειμένου ο ασθενής να βοηθηθεί να ελέγξει την παρορμητικότητά του, το θυμό του, τη συναισθηματική του αστάθεια κ.α.

Η επιλογή του φαρμάκου γίνεται όχι μόνο με βάση τη διάγνωση κάποιας πάθησης, αλλά λαμβάνεται υπόψη το προφίλ λειτουργίας του κάθε ατόμου (συνήθειες, τρόπος ζωής, ηλικία, φύλο, συνυπάρχουσες ιατρικές παθήσεις κ.α).

Με τα ολοένα και πιο εξελιγμένα σκευάσματα που υπάρχουν και στα οποία συνεχώς προστίθενται νέα και πιο εξελιγμένα, εξασφαλίζεται όλο και περισσότερο το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, με τις λιγότερες ως καθόλου παρενέργειες και με επακόλουθο την καλύτερη συμμόρφωση του ατόμου στη θεραπεία.


Ψυχιατρικά Νέα
Ιατρείο
Ντούρος Ι. Βασίλειος

: Π.Π. Γερμανού 28 Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 22

: 2310 271131-6977 207442

: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 21:30
(Δέχεται κατόπιν ραντεβού)

: billydou-1@hotmail.com
flxdplayer