Επιστροφή στα άρθρα

Προβλήματα Εργασιακά, Σχέσεων και Προσωπικότητας

Η ψυχιατρική φροντίδα που παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις αφορά ενηλίκους 18 ετών και άνω. Η θεραπεία προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του καθενός και περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό τους.

Προβλήματα Εργασιακά, Σχέσεων και Προσωπικότητας

Θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο και τις σχέσεις, συχνά προκύπτουν με κάποια σύγκρουση με ένα άτομο. Οι σχέσεις ( και επαγγελματικές και προσωπικές-οικογενειακές ) μπορεί να προκαλούν ικανοποίηση και ευδαιμονία, αλλά μπορεί και να είναι πηγές στρες, θυμού και ματαίωσης. Η επίλυση τέτοιων θεμάτων ξεκινά με την ανάπτυξη καλύτερης αυτό-γνωσίας, σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον το άτομο μπορεί να εξετάσει παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εργασία του όπως:

Η ψυχοθεραπεία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να ωφελήσει εξατομικευμένα, ζευγάρια, οικογένειες ακόμα και επαγγελματικές οργανώσεις που αποζητούν τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, επιδόσεων και παραγωγικότητας.


Ψυχιατρικά Νέα
Ιατρείο
Ντούρος Ι. Βασίλειος

: Π.Π. Γερμανού 28 Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 22

: 2310 271131-6977 207442

: Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 21:30
(Δέχεται κατόπιν ραντεβού)

: billydou-1@hotmail.com
flxdplayer